Den Trojanske Hest.jpg
Gum on Platinum/Palladium print

Grab / Den Trojanske Hest 

Politikens Grafisk særtryk 59 x 42 cm

Grab - Den Trojanske Hest' handler ikke kun om en overraskende

lighed mellem et dyr og et redskab i et særligt industrilandskab

 men om en rigdom af grafiske udtryksmuligheder.PMH

                                                                                                              

Grab - The Trojan Horse 

Politikens Graphic Special print 59 x 42 cm

Grab - the trojan horse isn´t only about the surprising likeness

between an animal and a tool in a special industrial landscape,

but also about a richness in graphic possibilities of expression.